Płyn w gaz
Gaz w płyn
Płyn w ciało stałe
Parowanie
Ciśnienie
Domieszki
Dlaczego lód pływa?
Lód

Zamarzanie i wrzenie  zdjęcia.

 

 

 

Rotation - tapety na pulpit

Stany skupienia materii.

 

W celu zrozumienia zjawisk zamarzania i wrzenia należy najpierw uświadomić sobie czym są
stany skupienia materii. Wyróżniamy trzy podstawowe stany materii - stały, ciekły i lotny (gazowy). W ustalonej temperaturze ciało stałe charakteryzuje się określonym kształtem i rozmiarem. Płyn zmienia swój kształt, jednak jego objętość pozostaje niezmienna. Natomiast w przypadku gazu zarówno kształt jak i rozmiar są zmienne. Substancja w stanie lotnym rozszerza się lub kurczy, tak by wypełnić całą objętość naczynia, w którym się znajduje. Jest to spowodowane tym, że materia zbudowana jest z atomów, zwykle zorganizowanych w grupy zwane cząsteczkami. Cząsteczki te znajdują się w ciągłym ruchu i od energii związanej z ich ruchem - zwanej energią kinetyczną - zależy to, czy substancja znajduje się w stanie stałym, ciekłym czy lotnym. W przypadku ciała stałego cząsteczki mają niską energię kinetyczną i drgają względem ustalonych punktów. Z tego powodu ciała te zachowują swój kształt. Cząsteczki substancji ciekłych mają wystarczająco wysoką energię kinetyczną, żeby pokonać wzajemne przyciąganie. Dlatego mogą się przemieszczać, powodując zmiany kształtu płynu. Cząsteczki substancji lotnej charakteryzują się wysoką energią kinetyczną i mogą niemal zupełnie swobodnie przemieszczać się. Dlatego gaz wypełnia sobą każde naczynie, w którym się znajdzie - jego cząsteczki oddalają się od siebie aż do momentu dotarcia do ścianek pojemnika.